Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Tak akceptuje

Współpraca z organizacjami pacjenckimi

Bayer współpracuje z licznymi organizacjami, reprezentującymi interesy pacjentów. W ramach współpracy z organizacjami pacjentów Bayer wspiera działania edukacyjne zwiększające świadomość społeczną w zakresie wielu chorób, ich objawów i możliwości leczenia, a także projekty związane ze zwiększeniem dostępności do badań profilaktycznych, badań specjalistycznych i skutecznego leczenia. Przekazuje także darowizny na cele statutowe, które pozwalają stowarzyszeniom i fundacjom realizować ich zamierzenia i pomagać najbardziej potrzebującym.

Podejmując decyzję o nawiązaniu współpracy z daną organizacją Bayer zwraca uwagę na wiarygodność organizacji, dotychczas zrealizowane projekty oraz afiliacje międzynarodowych organizacji pacjenckich, edukacyjnych lub profesjonalnych.

Zgodnie z wymogami Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA przedstawiamy wykaz organizacji pacjenckich, którym firma Bayer udzieliła wsparcia.

 

 

Wsparcie w 2015 r.

No Nazwa Zakres i forma współpracy Kwota wsparcia

1. Polskie Stowarzyszenie Chorych z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół działania edukacyjne związane ze Światowym Dniem Chorób Rzadkich 25 000
2. "SezaM" Śłąskie Stowarzyszenie Chorych na SM Wsparcie przychodni 15 000
3. "SezaM" Śłąskie Stowarzyszenie Chorych na SM Darowizna zestawów (therapy aids) dla pacjentów 7 360
4. Stowarzyszenie Zyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD cele statutowe - edukacja w zakresie zdrowia i promocja zdrowia 5 000
5. Fundacja "Tam i z powrotem" działanie Centrum Edukacji Zdrowotnej 20 000
6. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Rada Główna Infolinia 40 000
7. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Rada Główna Bezpłatne konsultacje neurologiczne 10 000
8. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Rada Główna Gazeta SM Express 5 000
9. Retina AMD Polska przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów edukacyjnych na temat schorzeń siatkówki 25 000
10. Polski Związek Niewidomych warsztaty dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie współpracy z pacjentem niewidomym i niedowidzącym 5 000
11. Fundacja "Tam i z powrotem" 150 zestawów edukacyjnych dla pacjentów 14 513
12. Fundacja "Okulistyka 21" dofinansowanie punktu konsutacyjnego dla pacjentów z AMD w Poznaniu 15 000
13. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych organizacja Forum Pacjentów Onkologicznych 10 000
14. Stowarzyszenie "Serce Dla Arytmii" przebudowa strony internetowej 5 000
15. Polskie Stowarzyszenie Chorych z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół działania edukacyjne zwiazane ze Światowym Dniem Nadciśnienia Płucnego 11 500
16. Polskie Amazonki Ruch Społeczny kampania edukacyjna na rzecz chorych z rakiem tarczycy 10 000
17. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Rada Główna paski do pomiaru cukru we krwi - do użycia podczas eventu w Warszawie 307
18. Polskie Stowarzyszenie Chorych z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół cele statutowe - darowizna związana z udziałem drużyny Bayer Life Team w sztafecie maratońskiej Ekiden 4 220
19. Fundacja Onkologiczna Osób Młodych "Alivia" cele statutowe - darowizna związana z udziałem drużyny Bayer Life Team w Biegu Powstania Warszawskiego 4 220
20. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Rada Główna Wsparcie finansowe Konferencji Prasowej 38 500
21. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wrocław Darowizna zestawów (therapy aids) dla pacjentów 4 361
22. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" wydawanie biuletynu stowarzyszenia i inne działania edukacyjne 25 000
23. Fundacja "Tam i z powrotem" opracowanie i wydanie broszury nt. raka wątroby 30 750
24. Fundacja Neuropozytywni Rozwój Polskiej Rady Móżgu 3 000
25. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Rada Główna Kampania Symfonia Serc 7 000
26. Fundacja Udaru Mózgu działania w kierunku poprawy sytuacji osób po udarze i w profilaktyce udarowej 40 000
27. Fundacja "Razem w Chorobie" szkolenie dla przedstawicieli organizacji pacjentów 24 000
28. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Szczecin Darowizna pienięzną dla PTSR Szczecin na dofinansowanie projektu badawczego dot. aktywnosci zawodowej chorych na SM 10 000
29. Fundacja Udaru Mózgu cele statutowe - darowizna związana z udziałem drużyny Bayer Life Team w Biegu na Piątkę w ramach Maratonu Warszawskiego 4 220
30. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST przygotowanie internetowych materiałów edukacyjnych dla pacjentów 3 200
31. Fundacja "Serce Dla Arytmii" dofinansowanie do publikacji książki nt. arytmii 20 000
32. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Końskie Dofinansowanie wyjazdu warsztatowo-integracyjnego mającego na celu poprawę kondycji psychicznej osób dotkniętych SM 3 000
33. Polskie Stowarzyszenie Chorych z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół na organizację I Meczu Charytatywnego o Puchar Stowarzyszenia 4 000
34. Polskie Stowarzyszenie Chorych z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół cele statutowe - darowizna związana z udziałem drużyny Bayer Life Team w Biegu Niepodległości 4 220
35. Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię cele statutowe - darowizna związana z udziałem drużyny Bayer Life Team w Półmaratonie w Gdyni 4 220
36. Stowarzyszenie Retina AMD Polska Adaptacja materiałów zagranicznych organizacji pacjentów, druk niektórych materiałów, pozyskiwanie informacji potrzebnych do prowadzenia infolinii 12 000
37. Fundacja "Tam i z powrotem" przekazanie 100 edukacyjnych zestawów dla pacjentów 9 675
38. Fundacja "Serce Dla Arytmii" Badanie potrzeb osób z migotaniem przedsionków i ich rodzin 8 000
39. Stowarzyszenie AMD opracowanie materiałów edukacyjnych oraz przygotowanie sekcji na temat cukrzycowego obrzęku plamki na stronie internetowej stowarzyszenia 11 000
40. Fundacja Onkologiczna Osób Młodych "Alivia" darowizna przekazana w ramach partnerstwa w Koncercie Świątecznym w Filharmonii na dofinansowanie projektu "Onkomapa" i innych projektów fundacji 20 000
41. Fundacja "Tam i z powrotem" sponsoring kalendarza charytatywnego 15 000

 

Wsparcie w IV kwartale 2014 r.

No Nazwa Zakres i forma współpracy Kwota wsparcia
1. Retina AMD Polska Darowizna na cele statutowe związana z udziałem Bayer Life Team w "Biegu na Piątkę" w ramach Maratonu Warszawskiego 4 220,00
2. Fundacja "MITO" Sponsorowanie akcji edukacyjnej z okazji I Światowego Dnia Zakrzepicy 19 500,00
3. "Serce Dla Arytmii" - Fundacja na Rzecz Rozwoju Elektrofizjologii Darowizna na pokrycie kosztów udziału w spotkaniu europejskich organizacji pacjenckich z obszaru arytmii serca i udarów mózgu 2 500,00
4. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. prof. T. Koszarowskiego Darowizna na organizację edukacyjnego seminarium dla pacjentów 3 000,00
5. Fundacja Udaru Mózgu Sponsorowanie V Forum Udarowego 3 000,00
6. Fundacja Udaru Mózgu Darowizna dla Polskiej Fundacji Udaru Mózgu na pokrycie kosztów udziału w spotkaniu europejskich organizacji pacjenckich działających w obszarze arytmii serca i udarów mózgu 1 400,00
7. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST Darowizna na cele statutowe, związana z udziałem Bayer Life Team w Biegu Niepodległości 4 220,00
8. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Dolnośląski Darowizna rzeczowa: zestawy do transportu leków dla chorych na SM 6 448,00
9. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Dolnośląski Darowizna rzeczowa: zestawy do transportu leków dla chorych na SM 4 300,00
10. Fundacja Urszuli Jaworskiej Darowizna na zorganizowanie szkoleń dla liderów organizacji pacjenckich "Akademia Liderów" 10 000,00
11. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Lublinie Darowizna na organizację seminarium dla chorych na SM i ich rodzin 6 000,00
12. Fundacja "Wygrajmy Zdrowie" im. prof. G. Madeja Darowizna dla Fundacji "Wygrajmy Zdrowie" na organizację bezpłatnych konsultacji z psychoonkologiem dla chorych na nowotwory i ich rodzin 20 000,00
13. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. prof. T. Koszarowskiego Darowizna na rewitalizację strony internetowej 10 000,00
14. Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół Darowizna na cele statutowe - partnerstwo w koncercie świątecznym 20 000,00
15. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Darowizna na cele statutowe 3 000,00
16. Fundacja Udaru Mózgu Darowizna na utrzymanie infolinii dla chorych po udarze oraz na działania podnoszące świadomość w zakresie udaru mózgu 15 000,00

Wsparcie w III kwartale 2014 r.

No Nazwa Zakres i forma współpracy Kwota wsparcia
1. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Projekt "Tango Integracja", podniesienie świadomości społecznej na temat SM 5 8300,00
2. Fundacja MITO Darowizna na cele statutowe związane z udziałem Bayer Life Team , w biegu Powstania Warszawskiego 4 220,00
3. Stowarzyszenie Chorych na Nadciśnienie Płucne i Ich Przyjaciół Darowizna na rewitalizację strony internetowej 8 000,00

 

No Nazwa Zakres i forma współpracy Kwota wsparcia

1. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Wsparcie działania Infolinii 40 000,00
2. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Aktywności regionalne w woj. pomorskim 6 000,00
3. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Lublin
Aktywnosci regionalne. Organizacja bezpłatnych konsultacji w woj. lubelskim 12 000,00
4. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
Konferencja PTSR 40 000,00
5. Stowarzyszenie SEZAM
Aktywnosci regionalne. Organizacja bezpłatnych konsultacji w woj.śląskim 15 000,00
6. Stowarzyszenie SEZAM Darowizna rzeczowa: zestawy dla pacjentów chorych na SM 6 448,00
7. Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Żółtej Związanego z Wiekiem AMD Darowizna - organizacja spotkania edukacyjnego 2 000,00
8. Stowarzyszenie Retina AMD Darowizna na działania związane z edukacją pacjentów 35 000,00
9. Towarzystwo Rozwoju Rodziny
Darowizna na zwiększenie świadomości w zakresie nowoczesnej antykoncepcji 25 000,00
10. Fundacja Udaru Mózgu Darowizna na akcję "ZapoBiegam udarowi mózgu" 27 000,00
11. Fundacja Udaru Mózgu Darowizna na cele statutowe związana z udziałem Bayer Life Team w "Ale 10k Run" w Łodzi 4 220,00
12. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wrocław
Darowizna rzeczowa: zestawy dla pacjentów chorych na SM 6 448,00
13. Fundacja Serce Dla Arytmii 
Darowizna na wydanie broszury dla pacjentów 15 000,00
14. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wrocław
Darowizna na sfinansowanie działań edukacyjnych 10 000,00
15. Fundacja MITO Sponsoring kampanii "Wolne Żyły" 8 100,00
16. Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół Darowizna na cele statutowe związana z udziałem Bayer Life Team w sztafecie maratońskiej "Accreo Ekiden" 4 220,00
17. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Końskie Aktywnosci regionalne. Ochrona i promocja zdrowia 3 000,00
18. Fundacja MY Pacjenci
Darowizna na organizację szkolenia "Szkoła skutecznej partycypacji" 11 900,00


Wsparcie w IV kwartale 2013 r.

No Nazwa Zakres i forma współpracy Kwota wsparcia

1. Stowarzyszenie Pomocy osobom Zakażonym wirusami Hepatotropowymi „HEPA HELP” Darowizna na program wczesnego wykrywania następstw zakażeń wirusami HBV i HCV (w tym raka wątrobowokomórkowego)  30 000
2. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Darowizna na organizację warsztatów edukacyjnych dla pacjentów 10 000
3. Stowarzyszenie Retina AMD Polska
Darowizna związana z udziałem Bayer Life Team w Biegu Niepodległości 2013 4 220
4. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
Przekazanie toreb termicznych do transportu leków wymagających przechowywania w niskiej temperaturze 1 083
5. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
Darowizna na sfinansowanie działań edukacyjnych 5 000
6. Fundacja "Wygrajmy Zdrowie" im. prof. G. Madeja Darowizna na kampanię "Prostata na Lata" 10 000
7. Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD Darowizna na cele statutowe związana z koncertem świątecznym firmy Bayer 20 000
8. Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Nadciśnienie Płucne i Ich Przyjaciół Darowizna na zakup przenośnych koncentratorów tlenu do nieodpłatnego wypożyczania chorym na nadciśnienie płucne 77 500
9. PSTR
Darowizna na wydawanie gazety pacjenckiej SM express 5 000


Wsparcie w II, III kwartale 2013 r.

No Nazwa Zakres i forma współpracy Kwota wsparcia
1. Fundacja Udaru Mózgu
darowizna na cele statutowe w związku z udziałem Bayer Life Team w Łódź Maraton "Dbam o Zdrowie" 4 200
2. Fundacja Udaru Mózgu
darowizna na kampanię edukacyjną "Liczy się Czas" 4 000
3. Fundacja "Gwiazda Nadziei"
darowizna na kampanię edukacyjną w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych 5 000
4. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty  "Gladiator"
darowizna na cele statutowe w związku z udziałem Bayer Life Team w Biegu Powstania Warszawskiego 4 220
5. Stowarzyszenie AMD darowizna na edukację pacjentów 38 000
6. Stowarzyszenie Chorych na Nadciśnienie Płucne i Ich Przyjaciół darowizna na integrację pacjentów z ośrodkami leczącymi tętnicze nadciśnienie płucne 5 000
7. Fundacja Wspierania Onkologii Dolnośląskiej
darowizna na program "Zbadani Wygrani" 5 000
8. Stowarzyszenie Europacolon Polska 
darowizna na cele statutowe w związku z udziałem Bayer Life Team w sztafecie maratońskiej Accreo Ekiden 4 220
9. Towarzystwo Rozwoju Rodziny
darowizna na promocję raportu 'Barometr dostępu kobiet do nowoczesnej antykoncepcji" 7 100
10. Hepa-Help Association
darowizna na program wczesnego wykrywania następstw zakażeń wirusami hepatotropowymi 30 000
11. Fundacja "Pomoc Chorym na Białaczkę" darowizna na cele statutowe 1 000
12. "Sezam" Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM darowizna rzeczowa - torby termiczne do przechowywania leków 4 553
13. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Wrocław
darowizna rzeczowa - torby termiczne do przechowywania leków  3 252
14. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Lublin
darowizna na organizację spotkań edukacyjnych 6 000
15. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Wrocław
darowizna na organizację spotkania na temat problemów leczenia w SM w woj. dolnośląskim 10 000
16.  "Sezam" Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM darowizna na organizację konsultacji ze specjalistami w woj. śląskim 8 000
17. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Rada Główna Warszawa darowizna na organizację koncertu "SyMfonia Serc" 2 000
18. Ostrowskie Stowarzyszenie Chorych na SM
darowizna na organizację konsultacji neurologicznych 3 000


Wsparcie w I kwartale 2013 r.

No Nazwa Zakres i forma współpracy Kwota wsparcia
1. Stowarzyszenie Pomocy osobom Zakażonym wirusami Hepatotropowymi „HEPA HELP” darowizna na „działania diagnostyczne i profilaktyczne w zakresie zapobiegania i rozpoznawania pierwotnego raka wątroby” 30 000
2. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego darowizna na utrzymanie infolinii dla pacjentów 40 000
3. Fundacja Udaru Mózgu darowizna na stworzenie strony internetowej poudarze.pl 6 500
4. Fundacja Dla Kobiet darowizna na działania w ramach Tygodnia Świadomości Endometriozy 37 500
5. Fundacja Udaru Mózgu sponsorowanie udziału przedstawiciela Fundacji w światowym zjeździe organizacji zajmujących się tematyką migotania przedsionków i udaru mózgu -  koszt biletu 2 665
6. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego darowizna na organizację spotkań edukacyjnych dla pacjentów z SM 17 500
7. Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM – „Sezam” darowizna na utrzymanie poradni udzielającej bezpłatnych porad neurologicznych 18 000


Wsparcie w I kwartale 2012 r.

No Nazwa Zakres i forma współpracy Kwota wsparcia
1. Fundacja Dla Kobiet
darowizna na promocję Tygodnia Świadomości Endometriozy 8 500
2. Fundacja Udaru Mózgu
darowizna na cele statutowe 30 000
3. Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego
darowizna na cele statutowe 75 000


Wsparcie w II i III kwartale 2012 r.

No Nazwa Zakres i forma współpracy Kwota wsparcia
1 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Darowizna na cele statutowe na rok 2012 75 000
2 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Umowa sponsoringowa z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego (na organizowanie regionalnych, edukacyjnych spotkań dla pacjentów oraz bezpłatnych konsultacji neurologicznych) 80 000
(2 transze po
40 000)
3 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Darowizna na cele statutowe 7 000
4 Fundacja Dla Kobiet Darowizna na promocję Tygodnia Świadomości Endometriozy 8 500
5 Fundacja Udaru Mózgu Darowizna na cele statutowe 30 000
6 Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” Sponsorowanie ogólnopolskiej Kampanii Wspierającej Chorych na Raka Nerki, w ramach której przewidziane są bezpłatne badanie profilaktyczne oraz akcja edukacyjna 190 957
7 Fundacja Dla Kobiet Sponsorowanie akcji edukacyjnej w ramach Tygodnia Świadomości Endometriozy (m.in. organizacja Dni Otwartych dla chorych kobiet i ich rodzin) 35 000
8 Fundacja Udaru Mózgu  Darowizna na cele statutowe w związku z udziałem Bayer Life Team w sztafecie maratońskiej Accreo Ekiden   4 220
9 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Darowizna na cele statutowe w związku z udziałem Bayer Life Team w XXIV Biegu Powstania Warszawskiego 4 220
10 Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” Darowizna na cele statutowe w związku z udziałem Bayer Life Team w 34. Maratonie Warszawskim 4 220
(planowane, jeszcze  nieprzekazane)
11 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego   Darowizna na organizację Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego 3 000
12 Fundacja „Czas Dla Życia”  Sponsorowanie kampanii wspierającej pacjentów zagrożonych rakiem wątroby „Wczesne wykrycie – większa szansa dla życia” 90 000
13 Fundacja Dla Kobiet  Darowizna na cele statutowe 21 000 (planowane)
14 Lubelski Oddział PSTR  Sponsorowanie konferencji na rzecz chorych z SM w Lublinie 10 000 
15 Fundacja „Neuropozytywni” Darowizna na stworzenie radia internetowego 10 000
16 Dolnośląski Oddział PSTR filia w Wałbrzychu Darowizna na cele statutowe 3 000


Wsparcie w IV kwartale 2012 r.

No Nazwa Zakres i forma współpracy Kwota wsparcia
1. Fundacja Udaru Mózgu darowizny na cele statutowe (20 000 darowizna w związku z koncertem świątecznym Bayer), 4000 darowizna na produkcję stoiska promocyjnego 24 000
2. Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię darowizna na cele statutowe w związku z udziałem Bayer Life Team w Biegu Niepodległości  4 220
3. Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” darowizna na cele statutowe w związku z udziałem Bayer Life Team w Maratonie Warszawskim  4 220
4. Fundacja dla Kobiet  darowizna na cele statutowe 21 000
5. Dolnośląski Odział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego   darowizna na organizację spotkań podnoszących wiedzę o stwardnieniu rozsianym.  9 000

L.PL.COM.10.2015.3192

Narzędzia
.
  • A  |  A  |  A  |  Wielkość czcionki
Publikacje
Annual Report 2015
Quarterly Report
research
Bayer Magazine

http://pharma.bayer.com.pl/pl/o-nas/wspolpraca-z-organizacjami-pacjenckimi/index.php

Copyright © Bayer Pharma